Kato: Basta payag ka na ha? Gamitin ko airplane mo

Kato: Basta payag ka na ha? Gamitin ko airplane mo papuntang Seoul mamaya ah! 
Obama: Basta soli mo bago dumating si Michelle!

Kato: Basta payag ka na ha? Gamitin ko airplane mo papuntang Seoul mamaya ah!
Obama: Basta soli mo bago dumating si Michelle!

Leave a Reply