Cũng đã lâu hai ta chẳng bước đi chung trên

Cũng đã lâu hai ta chẳng bước đi chung trên con phố dài..

Cũng đã lâu hai ta chẳng bước đi chung trên con phố dài..
#white #blue #loving #nothing #love #sweet #whatever #rain #sad #fun #happy #asia #asian #vietnamese #beach #peach #sea #boy #trandy

Leave a Reply